Onze gelukkige klas

visuele poëzie in leporello vorm

  • Spelen met taal en beeld

foto: Sandra de Weijze

Wij zijn onze klas? Wat maakt ons blij? Jou, mij, ons, zij, wij? Sandra de Weijze is beeldend
kunstenaar, dichter en prentenboekmaker. Als een magneet vangt zij prikkels en ervaringen uit de
wereld op en verwerkt die tot een gedicht, een illustratie of een prentenboek. In deze lessen gaan de
kinderen ondekken hoe een prentenboekenmaker werkt.

Sandra begint met een ‘losmaakles’. Ze schrijft en tekent vraagt de kinderen welke onderwerpen ze belangrijk vinden. De kinderen werken via verschillende vingeroefeningen toe naar een mooie zin, poëzie misschien? In de tweede les ligt het vetrekpunt meer bij het beeld, de beeldende kunst. Gedachten en gevoelens worden via tekenoefeningen visuele poëzie. Passen de woorden bij de beelden die zijn ontstaan?
Onze gelukkige klasgaat over spelen met taal, poëzie en beeldende kunst en daagt kinderen uit beelden uit gedachten te vangen. Alle woorden en tekeningen tellen mee. In drie lessen ontstaat een mini-zigzagprentenboek. Een leporello vol visuele en tekstuele poëzie.

Leeraspecten: fantasie prikkelen / leren experimenteren / spelen met beeld en taal
Sluit aan bij: taalontwikkeling / onderzoekend leren / verhaalstructuur