EAST-OOST-OST

In 2020 bestond De Rode Loper op School 20 jaar. Dat hebben we gevierd!

Beeldverslag EAST-OOST-OST 2019-2020.

Het 20-jarige jubileum was een moment van terugkijken én reflectie, een moment om inzichten en successen te delen, om te inspireren en ons te laten inspireren. Met het internationale uitwisselingsproject EAST-OOST-OST keek De Rode Loper op School over de grens. In 2019 en 2020 organiseerden wij een internationale uitwisseling met Oost-Londen, Amsterdam-Oost en Oost-Berlijn. Om feestelijk af te sluiten vindt in het najaar van 2021 de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale plaats.

Deelnemers van EAST-OOST-OST waren schoolkinderen van 4 tot 12 jaar uit drie wijken van drie Europese hoofdsteden: London-Oost, Amsterdam-Oost en Berlijn-Oost. De uitwisseling van cultuureducatieprojecten vond plaats op basisscholen en in (kinder)musea.

Kenmerken van de projecten: 

  • buurtgerichte cultuureducatie;
  • de stad wordt bezien door de ogen van een kind: het kind als maker en onderzoeker;
  • passend in het beeld van de Nederlandse cultuureducatie: ‘de NL factor’.

De geselecteerde projecten tonen: speelsheid, ruimte voor experiment, creatieve vrijheid, durf, engagement en nemen kinderen serieus. De vijf EAST-OOST-OST-projecten:

  1. Superstad – hoe zien kinderen hun stad van de toekomst?
  2. Hoed op voor Rembrandt – hoe zien kinderen zichzelf in een kunsthistorische context?
  3. Mail Art – wat laten kinderen zien uit hun buurt en hoe communiceren ze met buitenlandse kinderen via kunstzinnige post?
  4. Wonderkamer – welke vondsten en nieuwe diersoorten horen thuis in een hedendaags rariteitenkabinet en wat is het belang van natuur en dieren in de stad?
  5. Stromend Blauw water verbindt – schoolbreed multi-disciplinair community-art jubileumproject.

meer informatie – projectleider EAST-OOST-OST : Wendeline Thole

East-Oost-Ost