samenwerking

De Rode Loper op School werkt nauw samen met een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in Amsterdam-Oost. Momenteel werkt De Rode Loper op School op scholen (primair onderwijs) in Amsterdam Oost, waarbij jaarlijks ruim 15.000 kinderen deelnemen aan een grote verscheidenheid van cultuureducatie programma’s.

De Rode Loper op School brengt kunst dichtbij door kunstinstellingen in Amsterdam Oost bij de samenstelling en uitvoering van het programma te betrekken. Er wordt gewerkt met een vakbekwaam team van bevlogen en authentieke kunstenaars. De Rode Loper op School werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Samenstelling van het lesaanbod gebeurt in directe wisselwerking met de scholen (bestuurders en icc-ers).


Amsterdam Museum
Architectuur Centrum Amsterdam
Aslan
CBK
De Schrijverscentrale
Comité Herdenking Februaristaking 1941
Fonds voor cultuurparticipatie
Theaterbureau Frontaal
Gemeente Amsterdam Oost
Jongeren Cultuur Fonds
Grafisch Werkcentrum Amsterdam
Tropenmuseum
Theaterbureau Vanaf Twee
Maria Austria Instituut
Stichting Tamino
Talenten Tent
Muiderslot
Nederlands Philharmonisch Orkest
Pleintheater
STT Producties
SOCK
School der poëzie
Scheepvaartmuseum
Museum het Rembrandthuis
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Muziekgebouw aan 't IJ
Museum Tot Zover
MOCCA
MK24
Van Dale
Jeugdland Maakland
Q-Factory
Framer Framed
Oorkaan
Nowhere