samenwerking

De Rode Loper op School werkt nauw samen met een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in Amsterdam-Oost. Momenteel werkt De Rode Loper op School op scholen (primair onderwijs) in Amsterdam Oost, waarbij jaarlijks ruim 15.000 kinderen deelnemen aan een grote verscheidenheid van cultuureducatie programma’s.

De Rode Loper op School brengt kunst dichtbij door kunstinstellingen in Amsterdam Oost bij de samenstelling en uitvoering van het programma te betrekken. Er wordt gewerkt met een vakbekwaam team van bevlogen en authentieke kunstenaars. De Rode Loper op School werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Samenstelling van het lesaanbod gebeurt in directe wisselwerking met de scholen (bestuurders en icc-ers).


Openbare Bibliotheek Amsterdam
Museum het Rembrandthuis
Scheepvaartmuseum
Tropenmuseum
Muziekgebouw aan 't IJ
NiNsee
Gemeente Amsterdam
Jongeren Cultuur Fonds
SOCK
TalentenTent
MOCCA
MK24
Comité Herdenking Februaristaking 1941
Museum Tot Zover
Nederlands Philharmonisch Orkest
Amsterdam Museum
Factor IJ
Theaterbureau Frontaal
Theaterbureau Vanaf Twee
STT Producties
Theaterbureau Het Verteltheater
Theaterbureau Frijns
De Schrijverscentrale
School der poëzie
Tropenmuseum junior
Q-Factory
Framer Framed
Pleintheater
Nowhere
Bekijk 't
STIP theaterproducties
Danstheater AYA
ROSE stories
Joods Cultureel Kwartier
Verzetsmuseum
Arboretum De Nieuwe Ooster
Klein Amsterdam Producties
Van Gogh Museum