samenwerking

De Rode Loper op School werkt nauw samen met een groot aantal basisscholen en culturele instellingen uit Amsterdam. Momenteel werkt De Rode Loper op School op 28 scholen (primair onderwijs) in Amsterdam (focusgebied Amsterdam Oost), waarbij jaarlijks ruim 19.000 kinderen deelnemen aan een grote verscheidenheid van cultuureducatie programma’s.