privacybeleid

Hoe Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School omgaat met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en privacywetgeving.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School wil laten zien dat kunst en cultuur er toe doet en dat je als kind trots kunt zijn op je talent en de resultaten die voortkomen uit de programma’s die we aan basisscholen aanbieden.

Met deze intentie, zijn we ons ervan bewust zorgvuldig om te gaan met de gegevens van kinderen.

De programma’s van De Rode Loper lenen zich goed om vast te leggen, of het nu gaat om het maak-proces in de klas, een voorstelling op een externe locatie of de gedichten die kinderen schrijven. Als het gaat om het verspreiden van beeldmateriaal , van hetgeen de leerlingen hebben gemaakt, houden we het volgende in acht:

We zijn ons ervan bewust dat niet alle ouders van leerlingen en medewerkers van scholen het op prijs stellen dat beelden op sociale media geplaatst worden. Het maken van foto’s of video-opnamen van een leerling geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders / voogden. De school, de leerkracht is op de hoogte van deze informatie. Wij en onze kunstdocenten vragen, voorafgaande aan de les, aan de leerkracht van de klas of er kinderen niet op de foto mogen en houden hier tijdens de lessen rekening mee .

Wat betreft het maken en/of verspreiden van beeldmateriaal houden wij ons aan de regels van de scholen. Er wordt van tevoren gevraagd of er beeldmateriaal mag worden gemaakt en indien wij dit voor sociale media, website of programmaboekje willen gebruiken, vragen wij hiervoor toestemming via de school.

Via de scholen wordt er informatie over onze projecten aan ouders gestuurd. De Rode Loper op School heeft nooit zonder toestemming van de school, direct contact met ouders en / of kinderen. 

De Rode Loper op School legt gegevens van medewerkers, kunstdocenten, scholen en icc-ers vast (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens). We gebruiken deze gegevens alleen voor interne doeleinden.

De Rode Loper op School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

De Rode Loper op School gebruikt op haar website alleen cookies om het bezoek aan de website te meten (geanonimiseerde Google Analytics).

Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op ons via .

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar