cultuurcoaches


Sinds 2020 werken er vanuit verschillende culturele instellingen 30 cultuurcoaches op basisscholen in Amsterdam. Ook De Rode Loper op School heeft 4 cultuurcoaches: Mette Steincke is werkzaam op De Kaap en IKC Frankendael, Petra Veenstra op de Flevoparkschool. Fiona Whelan werkt op de Al Jawhara en Judith de Klerk als cultuurcoach op Kentalis Singis.
Ze verzorgen kunstlessen op school, die aansluiten bij het cultuurbeleid van de school.  Ook stimuleren de cultuurcoaches cultuureducatie na schooltijd en helpen ze kinderen hun talenten verder te ontwikkelen door naar goed naschools aanbod te zoeken. Zij verwijzen kinderen die veel plezier beleven aan kunst door naar cursussen in culturele instellingen. Hun taak is cultuureducatie op de scholen te ondersteunen en te verdiepen en een steentje bij te dragen aan het verkleinen van kansenongelijkheid.


Talent Paspoort

Mette en Petra ontwikkelden een lessenserie waarin ze kinderen bewuster willen maken van hun talenten. De kinderen onderzoeken hun talenten, bijvoorbeeld op kunstgebied zoals een goede tekenaar zijn, of een super danser. Maar er is ook aandacht voor sociale talenten zoals veel ideeën hebben, een trouwe vriend of een grappenmaker zijn. Er is veel mogelijk om je talenten te laten groeien en ieder kind heeft ze!

Ze werken met een Talent Paspoort, een boekje waarin de kinderen aan de slag gaan tijdens hun verkenningstocht naar dans, muziek, theater en beeldend. Elke les wordt gegeven door een vakdocent. Ze maken kennis met verschillende dansstijlen, in de muziekles is er aandacht voor soorten muziek en welke instrumenten je kunt leren bespelen. De kinderen krijgen theater les over ‘net doen alsof’ en bij beeldend maken ze een zelfportret met een grafische techniek. Na elke les reflecteren ze door in het Talent Paspoort een aantal opdrachten te maken speciaal toegespitst op de les.  

Er is ook een Talent Poster om in de klas op te hangen waarop 26 talenten afgebeeld staan. De aansprekende talent-icoontjes zijn ontworpen door grafisch vormgever Anja Brunt. We kijken met elkaar naar welke talenten aanwezig zijn in de klas. Elk kind schrijft zijn naam bij drie talenten die hij/zij goed bij zichzelf vindt passen. Zo ontstaat er een overzicht van de hele groep en zien de kinderen welke talenten er in de klas zijn. Hierdoor kijken ze weer op een andere manier naar elkaar en zichzelf.

Advies voor ieder kind

Aan het einde van de lessenreeks geven de kinderen in het Talent Paspoort aan welke talenten ze graag verder willen ontwikkelen en geven Mette en Petra concreet advies over naschoolse mogelijkheden. Ook helpen ze bij het praktische gedeelte: het begeleiden naar cultuurinstellingen waar de workshops worden gegeven, ouders helpen met het aanvragen van het Jongerencultuurfonds Amsterdam, en zorgen dat er een bepaalde cursus op school aangeboden wordt. Zo worden er nu na schooltijd gitaarlessen gegeven op De Kaap en is er een heus kinderkoor op de Flevoparkschool.

Meer info over de pilot cultuurcoach Mocca

Idee en ontwikkeling: Mette Steincke, Petra Veenstra, De Rode Loper op School
Vormgeving: Anja Brunt