zoek op bouwgroep

Over ons

Kunst dichtbij

“Beleven, creëren, reflecteren, presenteren, en sociale competenties zijn de pijlers van ons cultuureducatie-aanbod. Dat doen we door kunst dichtbij het kind te brengen en middenin de klas. Maar ook door de omgeving en de kunstinstellingen in het stadsdeel erbij te betrekken. We maken in onze kunstlessen ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Een belangrijk onderdeel is reflectie: kijken naar en praten over eigen en elkaars werk. Zo kunnen talenten zich ontwikkelen en vaardigheden worden aangeleerd.”

De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie. Het sluit aan op het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie en omvat doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8 in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek, film, fotografie, taalkunst, dans, theater en drama. Kunstdisciplines en kerndoelen ontmoeten elkaar, doordat verbindingen gelegd worden tussen de kunsten en het onderwijscurriculum. Van kennismaken en inspireren naar onderzoeken en verdiepen.

De Rode Loper op School heeft als visie dat werken met de verbeelding – het creëren – het leven ruimer en leuker maakt. Door kunst kijk je anders naar jezelf en de wereld om je heen.

De Rode Loper op School geeft leerlingen de kans om verschillende kunstdisciplines te beoefenen en de werking van kunst te ervaren, door kijken en luisteren (receptief), zelf doen (actief), erover nadenken en praten (reflectief). Het laat de kinderen communiceren over kunst en de emoties en gedachten die dit bij hen oproept. Daarnaast leren de kinderen zich uit te drukken over hun eigen leefwereld middels kunst.

De Rode Loper op School werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Samenstelling van het lesaanbod gebeurt in wisselwerking met de scholen. Hierdoor krijgt cultuureducatie een stevige plek in het onderwijs. De lessen worden veelal afgesloten met presentaties. Op deze manier worden ook de ouders betrokken bij het programma.

De Rode Loper op School brengt kunst dichtbij door kunstinstellingen in Amsterdam Oost bij de samenstelling en uitvoering van het programma te betrekken. Verschillende lesprogramma’s hebben als doel om de betrokkenheid van kinderen en hun ouders bij hun eigen leefomgeving door middel van kunst te vergroten. Het bezoeken van theatervoorstellingen, concerten en exposities in deze instellingen is een vast deel van ons aanbod. De Rode Loper op School werkt in al haar activiteiten nauw samen met

  • scholen, interne cultuurcoördinatoren en leerkrachten;
  • een vakbekwaam team van bevlogen en authentieke kunstenaars;
  • kunstinstellingen in Amsterdam-Oost en de omgeving van de basisscholen

 

De Rode Loper op School laat haar programma waar mogelijk aansluiten op het naschoolse aanbod van de TalentenTent.

 

Over de stichting

 

Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School is opgericht in 2005. De organisatie is echter al sinds 2001 werkzaam, voordien onder de naam Scholenproject De Rode Loper. De stichting wordt financieel ondersteund via Kunstenplan Gemeente Amsterdam/ Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

 

Medewerkers

Machtelt van Thiel – directeur
Wendeline Thole – projectleider EAST OOST OST – KinderBiennale
Olga Knetsch – projectcoördinator
Hanna Huisman – algemene ondersteuning
Eliza Antonia – administratie
Anna Houwen – vormgeving
Bert Abbing – vormgeving website
Martin Takken – ontwikkeling database

 

Bestuur

Aik Meeuse, Reinout Dijkstra, Carola Aafjes en Joke Koningh.

Aik Meeuse – voorzitter
Reinout Dijkstra – penningmeester
Carola Aafjes – bestuurslid
Joke Koningh – adviseur

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging (Statuten, artikel 7.3.)

 

Bezoek- en postadres

Tweede Oosterparkstraat 26 hs

1091 JD Amsterdam

Telefoon en e-mail 020 693 01 03 06 5117 3836 info@derodeloperopschool.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34223966

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0004 2542 06 t.n.v. Stichting KERS

RSIN/fiscaal nummer: 814389557

ANBI informatie.
1. Bestuursverslag 2017
2. Financiële verantwoording 2017

Beleidsplan 2017-2020