stichting

Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School is opgericht in 2005. De organisatie is echter al sinds 2000 werkzaam, voordien onder de naam Scholenproject De Rode Loper.

De stichting wordt financieel ondersteund via Kunstenplan Gemeente Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

bestuur

Het bestuur is samengesteld op deskundigheid en bestaat uit drie leden en een adviseur.

Aik Meeuse (voorzitter) eigenaar/uitvoerder A.I.K. – fondsenwerving/communicatie. Daarvoor o.a. hoofd Communicatie Tropenmuseum en Nationaal Comité 4 en 5 mei; voormalig voorzitter commissie cultuurparticipatie Mondriaanstichting

Carola Aafjes (bestuurslid/secretaris) directeur Amersfoorts poppodium Fluor, daarvoor o.a. afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor)

Reinout Dijkstra (penningmeester) CFO van Firstcom Europe, Managing Director en co-founder TeaAdventure Limited

Joke Koningh (adviseur) oud-stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost, oud voorzitter bestuur De Rode Loper op School.

beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging (Statuten, artikel 7.3.)

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) – status. Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

overige gegevens

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34223966

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0004 2542 06 t.n.v. Stichting KERS

RSIN/fiscaal nummer: 814389557