stichting

De statutaire naam van de organisatie is Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School (afgekort: KERS) is opgericht in 2005. De organisatie is echter al sinds 2000 werkzaam, voordien onder de naam Scholenproject De Rode Loper. De stichting wordt financieel ondersteund via Kunstenplan Gemeente Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Doelstelling en aard van de activiteiten: De stichting stelt zich ten doel:

  1. het bevorderen van cultuureducatie in het onderwijs;
  2. het stimuleren van betrokkenheid tussen culturele instellingen en het onderwijs.

bestuur

Het bestuur is samengesteld op deskundigheid en bestaat uit drie leden en een adviseur.

Aik Meeuse (voorzitter) eigenaar/uitvoerder A.I.K. – fondsenwerving/communicatie. Daarvoor o.a. hoofd Communicatie Tropenmuseum en Nationaal Comité 4 en 5 mei; voormalig voorzitter commissie cultuurparticipatie Mondriaanstichting

Carola Aafjes (bestuurslid/secretaris) directeur Amersfoorts poppodium Fluor, daarvoor o.a. afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor)

Reinout Dijkstra (penningmeester) CFO van Firstcom Europe, Managing Director en co-founder TeaAdventure Limited

Harsono Sokromo Projectcoördinator Stichting FutureNL en ATANA Trainee (Traineeship Divers en Inclusief aan de Top ) bij De Rode Loper op School (sinds najaar 2022)

beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging (Statuten, artikel 7.3.)

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) – status. Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2022

Formulier ANBI-plicht  

overige gegevens

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34223966

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0004 2542 06 t.n.v. Stichting KERS

RSIN/fiscaal nummer: 814389557