stichting

De statutaire naam van de organisatie is Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School (afgekort: KERS) is opgericht in 2005. De organisatie is echter al sinds 2000 werkzaam, voordien onder de naam Scholenproject De Rode Loper. De stichting wordt financieel ondersteund via Kunstenplan Gemeente Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Doelstelling en aard van de activiteiten: De stichting stelt zich ten doel:

  1. het bevorderen van cultuureducatie in het onderwijs;
  2. het stimuleren van betrokkenheid tussen culturele instellingen en het onderwijs.

bestuur

Het bestuur is samengesteld op deskundigheid en bestaat uit zes leden en een adviseur.

Aik Meeuse – voorzitter
Voorheen fondsenwerving/communicatie; hoofd Communicatie Tropenmuseum; beleidsmedewerker educatie en communicatie Nationaal Comité 4 en 5 mei; voorzitter commissie cultuurparticipatie Mondriaanstichting

Carola Aafjes – bestuurslid/secretaris
Bestuurder Amersfoorts poppodium FLUOR, daarvoor o.a. afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor).

Reinout Dijkstra – penningmeester
CFO van Firstcom Europe, Managing Director

Harsono Sokromo – bestuurslid
Onderwijsadviseur, lesmaker & trainer bij Fawaka Wereldburgerschap, voormalig ATANA Trainee (Divers en Inclusief aan de Top), secretaris bij de Nieuwe Meent, penningmeester bij Gemeenteraad Amsterdam Lijst Ahmadi-Veldhuyzen-fractie

Hanneke van Wees – bestuurslid
Voormalig directeur en medeoprichter Jongeren Cultuurfonds Amsterdam, bestuurslid Het Moedernetwerk, voorzitter Raad van Toezicht Aslan Muziekcentrum

Gundy van Dijk – bestuurslid
Hoofd Educatie & Interpretatie at Van Gogh Museum, voorheen werkzaam bij o.a. het Scheepvaartmuseum en het Wereldmuseum

Machtelt van Thiel, adviseur en oprichter van Stichting Kunsteduactie De Rode Loper op School

beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging (Statuten, artikel 7.3.)

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) – status. Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2022

Formulier ANBI-plicht  

overige gegevens

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34223966

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0004 2542 06 t.n.v. Stichting KERS

RSIN/fiscaal nummer: 814389557