werkdrukverlichting

structurele kunstlessen – ondersteuning in de klas


De Rode Loper op School heeft ruime ervaring met lesprogramma’s in het kader van werkdrukverlichting. We bieden langlopende lessenreeksen aan. De leerkracht heeft in die tijd de mogelijkheid andere taken te doen of de klas wordt gehalveerd. De leerkracht richt zich dan op een kleinere groep kinderen, terwijl de kunstdocent met de andere kinderen werkt. Ook kunnen er 2 vakdocenten gedurende een hele dag worden ingezet.

Belangrijk om te vermelden is dat de kunstlessen niet als opvang worden gezien. De programma’s worden in overleg met de school gemaakt en sluiten aan bij het cultuureducatiebeleid van de school. De kunstdocent ontwikkelt een afwisselend, veelzijdig programma. Het creatieve proces van de leerling staat centraal. Door structurele inzet van een kunstdocent wordt vertrouwen en een band opgebouwd met de kinderen.

Zie ons aanbod op ANDERSOM.AMSTERDAM
Het matchingsplatfotm dat Amsterdamse basisscholen ondersteunt bij het vinden van externe professionals en kunstdocenten met het oog op lerarentekort en werkdrukverlaging.