maatwerk

kunst- en cultuur op maat

Naast ons reguliere aanbod bieden wij maatwerk aan. Voorbeelden zijn:

  • schoolbreed project rondom kunst& techniek, of diversiteit en inclusie.
  • projecten aansluitend bij kernconcepten en methodieken (IPC, Blinc, VierKeerWijzer)  
  • invulling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK)
  • ondersteunende projecten m.b.t. groepsvorming en sociaal-emotionele vaardigheden

Werkdrukverlichting
structurele kunstlessen op school

De Rode Loper op School heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van lesprogramma’s in het kader van werkdrukverlichting. We bieden langlopende lessenreeksen aan. We brengen in kaart waar behoefte aan is en bieden ondersteuning op het gebied van de volgende domeinen:

  • Burgerschap en identiteitsvorming
  • Dans en bewegingsonderwijs
  • Nieuwe media en mediawijsheid
  • Kunst en wetenschap
  • Beeldende vorming, kunst en maakonderwijs

Andersom.Amsterdam
Zie ook ons aanbod op  het matchingsplatform ANDERSOM.AMSTERDAM

Kunstrapport
Waarom is er naast de cito-scores geen ruimte voor het tonen van de creatieve talenten van kinderen? Met het Kunstrapport maken we de creatieve ontwikkeling van kinderen inzichtelijk voor leerkrachten, ouders, verzorgen en de kinderen zelf. Van podium-tijger, doorzetter tot fantasiebom tot verbinder.

Meer weten over aanpak en offerte? info@derodeloperopschool of bel 020-693 0103