werkdrukverlichting

structureel kunstaanbod – ondersteuning in de klas


De Rode Loper op School heeft de afgelopen twee jaar ruime ervaring opgedaan met lesprogramma’s rond werkdrukverlichting. We bieden langere lessenreeksen aan, die zijn in te passen onder de Subsidie werkdrukverlichting. De kunstdocent vervangt de leerkracht en staat een aantal opeenvolgende weken voor de klas. We ontwikkelen een afwisselend, veelzijdig programma en verwerken thema’s en kernconcepten in de lessen. Het creatieve proces van de leerling staat centraal.

Atelier
1 t/m 4 beeldend / kunst & techniek
Ontdekken van diverse basisvaardigheden en werken met verschillende technieken en materialen. Van knippen en plakken tot verbinden, kleuren mengen en werken met hout en batterijen. Onderdeel van het programma is een bezoek aan Framer Framed of FactorIJ.
Rondom papier
5 t/m 8 beeldend / erfgoed
Serie beeldende lessen, waarbij op een ambachtelijke wijze wordt gewerkt met papier, pen en diverse druktechnieken. Kinderen leren kalligraferen en maken naar aankleding van een verhaal een stempel. Met al deze ingrediënten ontstaat een bijzonder klassenboek.
Ik, jij, wij
5 t/m 8 drama / burgerschap
Samen met een dramadocent kunnen kinderen uitproberen hoe het is om stoer, lief, verlegen, saai of luidruchtig te zijn. In overleg met de leerkracht wordt er gewerkt aan thema’s die in de groep spelen, met als doel versterking van sociale vaardigheden en groepsdynamiek.
Klimaat – duurzaamheid
1 t/m 8 interdisciplinair
Schoolbreed programma dat uitmondt in een presentatie op school. Er is aandacht voor theater (escaperoom de
Klimaatpiraat), beeldende vorming en burgerschap.
Ook behoren lessenreeksen Kunst & Techniek, Mediawijsheid en Dans tot de mogelijkheden.
aantal lessen 5 tot 8 (meerdere lessen mogelijk)
tijdsduur 60 minuten per les