missie & visie

missie

De Rode Loper op School wil

  • kunst dichtbij de leef- en ervaringswereld van kinderen halen, door ze in de eigen omgeving kunst- projecten te laten beleven en in contact te brengen met kunstenaars en kunstinstellingen
  • de creativiteit van kinderen stimuleren en voeden zodat ze zich kunnen uitdrukken via verschillende kunstdisciplines en – media
  • de talenten van kinderen in Amsterdam Oost (binnenschools) aanboren en ontwikkelen en de cultuurparticipatie van de kinderen – nu en in hun latere leven – stimuleren
  • leerlingen en leerkrachten in aanraking brengen met professionele kunst en verschillende kunstvormen
  • de betrokkenheid tussen onderwijs en culturele instellingen vergroten
  • cultureel erfgoed toegankelijk maken, in het stadsdeel en daarbuiten

visie

Werken met de verbeelding en creëren maakt het leven ruimer en leuker. Door kunst kijk je anders naar jezelf en de wereld om je heen. De projecten van De Rode Loper op school maken nieuwsgierig, laten kinderen beleven en doen wat niet eerder is gedaan. Een kind ontdekt nieuwe manieren om zich uit te drukken. En er gaan deuren open in de buurt van gebouwen waar dingen gebeuren die je niet voor mogelijk had gehouden: musea waar ze spullen verzamelen, theaters waar je optredens kunt zien; huizen en gebouwen die iets over vroeger vertellen.

De kunsteducatieve loopbaan van een kind kun je onderverdelen in: kennismaken, ontwikkelen, bekwamen en excelleren. De focus van de activiteiten van De Rode Loper op School ligt vooral op: kennismaken (actief en receptief), onderzoeken, verdiepen en ontwikkelen van vaardigheden tijdens schooltijd.