Impressie tentoonstelling – terugblik

“De KinderKunstBiënnale laat écht de rijkdom en de waarde van de cultuureducatie zien. Hoe het je blik verandert, op wie je zelf bent en je omgeving.” Marjolein Moorman, wethouder van Onderwijs.
Met deze zin opende wethouder Marjolein Moorman op 16 september de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale in OBA Oosterdok. Ze keek haar ogen uit, net als de vele bezoekers die in de weken erna  volgden.

Podium voor Kinderkunst
Kinderen als kunstenaars, met een onbevangen blik op de buitenwereld, een ongebreidelde fantasie en een oorspronkelijkheid die we koesteren. Ruim 6 weken boden we een podium voor kinderkunst. We toonden de originele kijk van kinderen buiten de muren van de school aan een breed publiek.

Het belang van cultuureducatie
De KinderKunstBiënnale toonde op een toegankelijke en museale manier aan een breed publiek wat cultuureducatie is én wat het daadwerkelijk doet. De tentoonstelling liet zien wat er gebeurt als kinderen in aanraking komen met de professionele kunsten, als er kunstenaars in de klas komen.
Door kunsteducatieprojecten doen kinderen nieuwe ervaringen op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving kijken. Een belangrijke beweegreden voor het maken van deze tentoonstelling was om te laten zien hoe kunst een kind vormt én dat kunst bij het onderwijs hoort!

Foto’s: Moon Saris