KinderKunstBiënnale Amsterdam (18 september – 31 oktober 2020) Centrale OBA & randprogramma Oost

De Amsterdamse KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samen met kunstenaars bezig zijn en in aanraking komen met de professionele kunsten. Kunst en cultuur vormt kinderen, kinderen doen nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. Kinderen werken op andere manieren samen, worden creatief i.p.v. cognitief uitgedaagd. De KinderKunstBiënnale maakt zichtbaar wat cultuureducatie doet.

De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende kunstvormen, creaties van jonge makers (leerlingen van het basisonderwijs (incl. speciaal onderwijs) met verschillende culturele achtergronden). Door de ogen van een kind kijken we naar grootstedelijke, maatschappelijke vraagstukken. Hoe kinderen vol verwondering en nieuwsgierigheid kijken naar hun buurt.
De KinderKunstBiënnale verbeeldt de volgende thema’s (in proces):  
– Kinderen en hun omgeving  (Ik en de ander)
– Natuur en de stad
– Mode en identiteit
– Verleden, heden, toekomst 

Op de hoofdlocatie van de biënnale, de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wordt de hoofdexpositie met werken van kinderen gepresenteerd: Van een Rariteitenkabinet, modeontwerpers in de dop tot Super Stad en portretfotografie Hoed op voor Rembrandt). Onderdelen van de KinderKunstBiënnale zijn:
– hoofdexpositie – expositiezaal OBA (presentatie kunsteducatieve projecten)
– rondleidingen en educatieve lessen onder schooltijd in de OBA
– rondleidingen en workshops na school in de OBA – weekend, herfstvakantie, bto
– randprogrammering: oa in Museum Het Rembrandthuis en op locatie in Amsterdam Oost 
– lezing, inspiratiebijeenkomsten, in samenwerking met o.a. MOCCA  

Er zit groei in de KinderKunstBiënnale. De Rode Loper op School is initiatiefnemer van de KinderKunstBiënnale. De biënnale in 2020 is een pilot. De ambitie is om 2 jaarlijks een evenement te organiseren waarbij cultuureducatie centraal staat en uitingen van kinderen worden getoond aan een breed publiek. En waarbij kinderen ook meer en meer een stem krijgen. Het oogmerk van De Rode Loper op School is omgevingsgerichte cultuureducatie, in overleg worden verwante organisaties nauwer betrokken bij de organisatie. Met velen dragen wij het belang van kunst & cultuureducatie uit. Komt dat zien en Maak Mee!