KinderKunstBiënnale Amsterdam 2020

Wanneer: 18 september – 31 oktober 2020
Waar: OBA Oosterdok
Randprogramma: Museum het Rembrandthuis, Muziekgebouw aan ’t IJ, Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Dat gaan we vieren. Met heel veel kinderen, met ouders, grootouders, met leerkrachten, kunstdocenten, met samenwerkingspartners en collega’s uit het veld. Met de stad Amsterdam! Dat gaan we vieren met de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale. Ons 20-jarige bestaan is een mooie aanleiding om, buiten de muren van de school, te laten zien wat kinderen maken.

De Amsterdamse KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samen met kunstenaars bezig zijn en in aanraking komen met de professionele kunsten. Kunst en cultuur vormt kinderen, kinderen doen nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. De KinderKunstBiënnale maakt zichtbaar wat cultuureducatie doet.

De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende kunstvormen, creaties van jonge makers (leerlingen van het basisonderwijs (incl. speciaal onderwijs) met verschillende culturele achtergronden). Door de ogen van een kind kijken we naar grootstedelijke, maatschappelijke vraagstukken. Hoe kinderen vol verwondering en nieuwsgierigheid kijken naar hun buurt.
De KinderKunstBiënnale verbeeldt de volgende thema’s: 

  • Panorama Amsterdam – kinderen en de stad (burgerschap en diversiteit)
  • Wonderkamer – natuur in de stad (samenleven en duurzaamheid)
  • Kijk Mij (mode en identiteit)
  • Stromend Blauw (cultureel erfgoed in eigentijds jasje)
  • Toen, nu en straks (herdenken en vieren)

Op de hoofdlocatie van de biënnale, de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wordt de hoofdexpositie met werken van kinderen gepresenteerd. Onderdelen van de KinderKunstBiënnale zijn:
– hoofdexpositie – OBA Oosterdok
– rondleidingen en educatieve lessen onder schooltijd – OBA Oosterdok (inschrijving scholen vanaf april 2020)
– rondleidingen en workshops na school – weekenden – herfstvakantie – bto
– randprogrammering o.a. in het Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum en Muziekgebouw aan ’t IJ.
– 5 oktober tm 25 oktober – expositie Hoed op voor Rembrandt in Museum Het Rembrandthuis
– inspiratiebijeenkomsten   

De Rode Loper op School is initiatiefnemer van de KinderKunstBiënnale. De biënnale in 2020 is een pilot. De ambitie is om 2 jaarlijks een evenement te organiseren waarbij cultuureducatie centraal staat en uitingen van kinderen worden getoond aan een breed publiek. En waarbij kinderen ook meer en meer een stem krijgen. Het oogmerk van De Rode Loper op School is omgevingsgerichte cultuureducatie. Met velen dragen wij het belang van kunst & cultuureducatie uit. Komt dat zien en Maak Mee! 

Projectleider: Wendeline Thole