KinderKunstBiënnale Amsterdam 2020

Wanneer: 18 september – 31 oktober 2020
Waar: OBA Oosterdok, Museum het Rembrandthuis en randprogramma in Amsterdam Oost

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Dat gaan we vieren. Met heel veel kinderen, met ouders, grootouders, met leerkrachten, kunstdocenten, met samenwerkingspartners en collega’s uit het veld. Met de stad Amsterdam! Dat gaan we vieren met de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale. Ons 20-jarige bestaan is een mooie aanleiding om, buiten de muren van de school, te laten zien wat kinderen maken.

De Amsterdamse KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samen met kunstenaars bezig zijn en in aanraking komen met de professionele kunsten. Kunst en cultuur vormt kinderen, kinderen doen nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. Kinderen werken op andere manieren samen, worden creatief i.p.v. cognitief uitgedaagd. De KinderKunstBiënnale maakt zichtbaar wat cultuureducatie doet.

De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende kunstvormen, creaties van jonge makers (leerlingen van het basisonderwijs (incl. speciaal onderwijs) met verschillende culturele achtergronden). Door de ogen van een kind kijken we naar grootstedelijke, maatschappelijke vraagstukken. Hoe kinderen vol verwondering en nieuwsgierigheid kijken naar hun buurt.
De KinderKunstBiënnale verbeeldt de volgende thema’s (in proces): 

  • Kinderen en hun omgeving (diversiteit en burgerschap)
  • Natuur en de stad (samenleven en duurzaamheid)
  • Mode en identiteit (ik en de ander)
  • Verleden, heden, toekomst (cultureel erfgoed,
    herdenken en vieren)

Op de hoofdlocatie van de biënnale, de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wordt de hoofdexpositie met werken van kinderen gepresenteerd: Van een Rariteitenkabinet, modeontwerpers in de dop tot Super Stad en portretfotografie Hoed op voor Rembrandt). Onderdelen van de KinderKunstBiënnale zijn:
– hoofdexpositie – OBA Oosterdok
– rondleidingen en educatieve lessen onder schooltijd – OBA Oosterdok
– rondleidingen en workshops na school – weekend – herfstvakantie – bto
– randprogrammering in Museum Het Rembrandthuis en op locatie in Oost 
– inspiratiebijeenkomsten   

Er zit groei in de KinderKunstBiënnale. De Rode Loper op School is initiatiefnemer van de KinderKunstBiënnale. De biënnale in 2020 is een pilot. De ambitie is om 2 jaarlijks een evenement te organiseren waarbij cultuureducatie centraal staat en uitingen van kinderen worden getoond aan een breed publiek. En waarbij kinderen ook meer en meer een stem krijgen. Het oogmerk van De Rode Loper op School is omgevingsgerichte cultuureducatie, in overleg worden verwante organisaties nauwer betrokken bij de organisatie. Met velen dragen wij het belang van kunst & cultuureducatie uit. Komt dat zien en Maak Mee!