De Eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale


Wanneer: 16 september – 31 oktober 2021
Waar: OBA Oosterdok
Randprogramma: i.s.m. Museum het Rembrandthuis, Muziekgebouw, Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum

De Rode Loper op School bestaat 20 jaar. Dat gaan we vieren. Met heel veel kinderen, met ouders, grootouders, met leerkrachten, kunstdocenten, met samenwerkingspartners en collega’s uit het veld. Met de stad Amsterdam! Dat gaan we vieren met de eerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale. Ons 20-jarige bestaan is een mooie aanleiding om, buiten de muren van de school, te laten zien wat kinderen maken.

Kunsteducatie zichtbaar maken
De Amsterdamse KinderKunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samen met kunstenaars bezig zijn en in aanraking komen met de professionele kunsten. Kunst en cultuur vormt kinderen, kinderen doen nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. De KinderKunstBiënnale maakt zichtbaar wat cultuureducatie doet.

Thema’s en vraagstukken
De KinderKunstBiënnale toont een grote diversiteit aan verschillende kunstvormen, creaties van jonge makers (leerlingen van het basisonderwijs (incl. speciaal onderwijs) met verschillende culturele achtergronden). Door de ogen van een kind kijken we naar grootstedelijke, maatschappelijke vraagstukken. Hoe kinderen vol verwondering en nieuwsgierigheid kijken naar hun buurt.
De KinderKunstBiënnale verbeeldt de volgende thema’s: 

  • Jouw Amsterdam – kinderen en de stad (burgerschap en diversiteit)
  • Wonderkamer – natuur in de stad (samenleven en duurzaamheid)
  • Kijk Mij (mode en identiteit)
  • Stromend Blauw (cultureel erfgoed in eigentijds jasje)
  • Toen, nu en straks (herdenken en vieren)

Biënnale locaties
Op de hoofdlocatie van de biënnale, de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wordt de hoofdexpositie met werken van kinderen gepresenteerd. Onderdelen van de KinderKunstBiënnale zijn:
– hoofdexpositie – OBA Oosterdok
– rondleidingen en educatieve lessen onder schooltijd
– rondleidingen en workshops na school – weekenden – herfstvakantie – bto
– randprogrammering
– inspiratiebijeenkomsten   

De Rode Loper op School is initiatiefnemer van de KinderKunstBiënnale. De ambitie is om 2 jaarlijks een evenement te organiseren waarbij cultuureducatie centraal staat en uitingen van kinderen worden getoond aan een breed publiek. En waarbij kinderen ook meer en meer een stem krijgen. Het oogmerk van De Rode Loper op School is omgevingsgerichte cultuureducatie. Met velen dragen wij het belang van kunst & cultuureducatie uit.

Projectleider: Wendeline Thole