zoek op bouwgroep

Op onderzoek uit!

Cultuureducatie in Amsterdam-Oost

Schooljaar 2016 – 2017


Met trots presenteren wij u het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School voor schooljaar 2016-2017. Een aanbod waarin leerlingen worden aangespoord actief op onderzoek uit te gaan. Een nieuwsgierige houding is onontbeerlijk voor het creatieve proces. Een vaardigheid die te allen tijde van pas komt.

Ontdekken
In onze kunstlessen maken kinderen kennis met tal van uitdagende materialen en technieken. Deze proberen ze uit en ze experimenteren ermee. Zo ontwikkelen ze vaardigheden. Daarbij buiten de gebaande paden leren denken, stimuleert hun creativiteit.

Uitvinden
Het begint met enthousiasmeren, geprikkeld worden. Dat boort inspiratie aan. Het nodigt uit jezelf een vraag te stellen en op zoek naar antwoorden te gaan. Verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken. Een probleem tegenkomen en dat vervolgens oplossen. Iets nieuws creëren wat daarvoor nog niet bestond. Doorzetten, je eigen intuïtie volgen en verbanden leggen.

Verleggen
Nieuwe ervaringen opdoen, dat stimuleert kinderen hun grenzen te verleggen. Ze leren hun talenten kennen. Altijd in een veilige sfeer. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Veel aandacht is er ook voor de identiteit van het kind. ‘Wie ben ik, en wie is de ander? Waarom doet de een zus, de ander zo?’

Verruimen
In dans- en dramalessen, bij beeldende kunst en mediaprogramma’s, op excursies naar kunstinstellingen, in concerten en theatervoorstellingen, met poëzie en verhalen, wordt de wereld van kinderen ruimer en rijker gemaakt.

Tot ziens op de rode loper!

Machtelt van Thiel & Babette van Harsselaar

 

Inschrijven vòòr 1 juli

De Rode Loper op School programma 2016-2017Op de profielpagina kunt u zich registreren en inschrijven op programma’s.
Hulp nodig? Neem contact op. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons het rooster toegestuurd.

In 2016-2017 besteden we in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek: Opa’s en Oma’s: voor altijd jong! In 2017 worden ook de Nationale Voorleesdagen weer gevierd in de onderbouwgroepen.

Veel programma’s sluiten aan op belangrijke thema’s in het onderwijs. Zoals gedeelde geschiedenis, mediawijsheid en jong burgerschap. Ook hebben we programma’s rond onderzoekend en ontwerpend leren opgenomen.

De Rode Loper op School: Kunst dichtbij

Het cultuureducatie-aanbod bestaat uit een Kunstmenu en kunstlessen op school. In het Kunstmenu komen de kinderen van jongs af aan in aanraking met bijzondere theatermakers, schrijvers, dansers, muzikanten, en kunstinstellingen in het stadsdeel. In de kunstlessen gaan de kinderen met kunstenaars aan de slag om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en iets unieks mee te maken.

Kerndoelen & leerlijnen
Kerndoelen  Bij elk programma staan kerndoelen, Die zijn gebaseerd op leerdoelen van MOCCA en SLO. Per kunstdiscipline zijn leerlijnen ontwikkeld.

• Leerkrachten
De programma’s zijn er op gericht dat leerkrachten ideeën opdoen en handreikingen krijgen voor verder vervolg in de klas. Daarnaast bieden de kunstlessen leerkrachten de gelegenheid de klas te observeren. Dat geeft een andere kijk op leerlingen en onvermoede talenten.

Ouders
Veel kunstlessen worden afgesloten met presentaties. Het geeft ouders zicht op de creatieve ontwikkeling van hun kind en draagt bij aan ouderparticipatie.

Talentontwikkeling
In de naschoolse cursussen van de TalentenTent en Club Junior kunnen
de kinderen zich verder ontwikkelen. Dit zorgt voor samenhang tussen onderschoolse en naschoolse cultuureducatie.

Coaching & advies
Wij ondersteunen icc-ers bij:
– vormgeven van cultuuronderwijs
– invulling geven aan het Basispakket Cultuureducatie
– formuleren van eigen, haalbare doelen
– draagvlak creëren in het team
– deskundigheidstrainingen

• Op maat
Naast ons vaste aanbod bieden wij de mogelijkheid voor kunstprogramma’s op maat. Neem contact met ons op.

• Speciaal Onderwijs
Ook voor het speciaal onderwijs bieden wij kunstlessen aan in de diverse disciplines. We beschikken over een ruim docentenbestand dat geschoold is in werken met deze doelgroep.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School wordt financieel ondersteund door Stadsdeel Oost, Amsterdam