Werelddans

dansstijlen ontdekken

  • diversiteit uitdrukken in dans

foto's: Anouk Kulaleen

Hou je van breakdance of ben je meer van de hip hop? Vind je klassiek ballet heel mooi? Samen met dansdocent Anouk Kulaleen gaan de leerlingen uitzoeken wie zij zijn. Welk danstype hoort bij jou, welke dansstijl bij de ander?

Al dansend leren kinderen diverse dansstijlen en culturele aspecten kennen. Door in verschillende dansopdrachten samen te werken, worden naast creativiteit en presentatievaardigheden ook sociale vaardigheden gestimuleerd. Overeenkomsten en verschillen worden tot één geheel gesmeed.

Elke les wordt opgebouwd met vaste elementen. De warming up en stretching, diverse dansopdrachten en het afsluitende deel waarin de kinderen een choreografie maken waarin alle stijlen gemixt worden. Tot slot is er een kleine voorstelling in les 4, waarvoor ouders worden uitgenodigd.


Leeraspecten: plezier in dans / identiteitsvorming / samenwerken / jezelf presenteren
Sluit aan bij: oriëntatie op jezelf en de wereld / kennis van culturen / leerlijn dans / bewegingsonderwijs