Theater in de klas

interactieve voorstelling en levensles

  • versterken sociaal-emotioneel vermogen

foto: theater mier

Is er dan niemand boos?                             1-2-3-4
In de verhalen van Toon Tellegen zijn alle dieren weleens boos. Das is boos op de zon, omdat die elke dag ondergaat. Spitsmuis is boos op Eekhoorn, omdat die maar niet boos op hém wil worden. Zoals Toon Tellegen emoties onderzoekt in zijn verhalen, zo onderzoekt Theater Mier met de kinderen hun eigen emoties. Waar word jij boos over en waar zie je dat aan? Samen met de acteurs kijken de leerlingen wat de effecten van emoties zijn op zichzelf en op een ander.

Theater Mier maakt humoristisch en fysiek theater voor kinderen. Na de voorstelling hebben de acteurs met de kinderen een gesprek , ze filosoferen en doen fysieke oefeningen over wat kinderen voelen en meemaken. 

Nieuw in de klas: Teunis!                            5-6-7
Teunis, een olifantenkind, komt binnen in zijn nieuwe klas. Hij is zo groot dat hij amper door de deur past. Hij wappert met zijn oren en gaat op zijn hoofd staan als hij ziet wat voor geks de kinderen eten. Hij heeft een slurf, waarmee hij kan stofzuigen. Hij woont met zijn olifantenmoeder in een wijk met mensen en mensenkinderen. Hij is wel lief hoor, maar hij past niet zo goed…

Twee acteurs spelen in de klas, de een is Teunis, de ander zijn begeleider en vriend. Beiden zorgen voor opschudding in de hoofden van de kinderen. Ze komen het lokaal binnen op zoek naar een klas die Teunis accepteert. De acteurs nemen de kinderen mee in een speels en gevoelig denkproces over uniek zijn.

Leeraspecten: inlevingsvermogen / drama / theater / reflecteren op houding en gedrag
Sluit aan bij: filosofie / burgerschap / vreedzame school / sociale vaardigheden