Het Talent Paspoort

ontdek ieders talent in de klas

  • talenten en verschillende kunstdisciplines verkennen

Illustraties: Anja Brunt - Foto: Petra Veenstra

Wat is talent en hoe ontdek je dat? Kunstdocent Petra Veenstra of Mette Steincke helpt de klas op weg. De kinderen worden zich bewust van hun talenten, bijvoorbeeld op kunstgebied zoals een goede tekenaar zijn, of een super danser. Maar ook meer algemene talenten zoals veel ideeën hebben, een trouwe vriend of een grappenmaker zijn. Er is veel mogelijk om je talenten te laten groeien en ieder kind heeft ze!

We werken met een Talent Paspoort, een boekje waarin de kinderen aan de slag gaan tijdens de verkenningstocht. Op de Talenten Poster zijn verschillende talenten te zien. We kijken met elkaar welke talenten aanwezig zijn in de klas. Zo zien de kinderen elkaar weer op een nieuwe manier!

De start is een introductie over talent. In de vervolglessen verkennen we diverse kunstdisciplines: beeldend, dans, drama of muziek. De lessen worden gegeven door vakdocenten. In les vijf reflecteren de kinderen op de lessen en komen er zo achter wat hen aanspreekt en wat ze verder willen ontwikkelen.

Leeraspecten: talentontwikkeling / diversiteit / samenwerken / jezelf presenteren / oriëntatie op jezelf en de wereld
Sluit aan bij: burgerschap / muziek / dans / beeldend / drama