De geoliede machine

rollen spelen en improviseren

  • versterken sociaal emotioneel vermogen

foto: de rode loper op school

Voel jij je in de klas samen? Waar ben jij goed in? Elke kind in de klas heeft een talent. Vaak zijn er vele talenten in de klas aanwezig. Zijn ze allemaal bekend? Hoe vormen jullie  talenten samen jullie klas? In overleg met de leerkracht wordt er gewerkt aan thema’s die in de groep spelen, met als doel versterking van sociale vaardigheden en groepsdynamiek.

Dramadocent Ger Casparie gaat samen met de leerlingen op onderzoek uit. Via heel diverse improvisatie technieken leren de kinderen hun eigen vermogens te onderzoeken. Kriskras lopen, jibberisch praten, allerlei theatervormen worden gekozen om kinderen elkaars verschillen in gedrag te laten ontdekken. Langzaam wordt de machine geolied en ontwikkelen de kinderen meer empathie. Vanuit vrijheid, met veel lol, ontdekken ze dat elk kind in de klas een schakel in het geheel vormt. Als het dan lukt elkaar goed te accepteren en elkaar te zien, dan gaan de kinderen elkaar automatisch aanvullen. Zo ontstaat het vrije spel en loopt de klas als een geoliede machine.


Leeraspecten: improviseren / reflecteren op houding en gedrag / sociale vaardigheden
Sluit aan bij: talentontwikkeling / oriëntatie op jezelf en de wereld / vreedzame school