De Dokwerker

excursie en beelden maken

  • geschiedenis dichtbij brengen

Foto's: Dirk P. H. Smits, Marije van der Hoeven

Op 25 en 26 februari 1941 werd door inwoners van Amsterdam gestaakt tegen het wegvoeren van de Joodse bevolking. Het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein staat hiervoor symbool. De Februaristaking was het enige massale protest in WO II tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

Schuin tegenover de Dokwerker ligt het Namenmonument ter nagedachtenis aan alle Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Met museumdocenten van het Joods Cultureel Kwartier bezoeken de kinderen beide monumenten. Volgens Joodse traditie leggen ze een steentje bij een van de namen, als teken dat zij op bezoek zijn geweest en de gestorvenen niet vergeten.

In de tweede en derde les gaan we dieper in op de Februaristaking. Om te staken heb je lef nodig. Hoe zijn de kinderen bezig met het thema moed en opkomen voor jezelf en anderen?
Ze maken beeldjes van draad en tape die uiteindelijk samen een onverzettelijke groep vormen. Een ode aan De Dokwerker en aan de dokwerker in henzelf.


Leeraspecten: geschiedenis uit eigen stad / reflecteren op maatschappelijk thema / herdenken
Sluit aan bij: burgerschap / mens & maatschappij / cultureel erfgoed / leerlijn beeldend