De Dokwerker

leren van het verleden en beelden maken

  • geschiedenis dichtbij

foto's: Marije van der Hoeven

Op 25 en 26 februari 1941 werd door inwoners van Amsterdam gestaakt tegen het wegvoeren van de Joodse bevolking. Het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein staat hiervoor symbool. De Februaristaking was het enige massale, openlijke protest in de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

De eerste les gaan de kinderen naar De Dokwerker en bezoeken ze het Verzetsmuseum of het Joods Museum. Na een introductie over de Februaristaking gaan de kinderen in de klas met kunstdocent Emma Slaats aan de slag, ze maken beelden van draad en tape.
De kinderen verbeelden de stakers en zoeken zo via hun handen De Dokwerker in henzelf. Wat is moed? Op welke manier zijn de kinderen bezig met het thema moed, opkomen voor jezelf en anderen?
Samen vormen de kleine dokwerkers een onverzettelijke groep. Om dit project af te sluiten worden leerlingen en ouders uitgenodigd om bij de Herdenking Februaristaking op 25 februari aanwezig te zijn.

Optioneel: deelname aan de jaarlijkse Poëzie Revue in OBA Oosterdok, incl. schrijfles van de School der Poëzie

Leeraspecten: geschiedenis uit eigen stad / kritisch burgerschap / ruimtelijk vormgeven
Sluit aan bij: mens & maatschappij / cultureel erfgoed / leerlijn beeldend