De Dokwerker

beelden maken en gedichten schrijven

  • geschiedenis dichtbij brengen

foto's: Marije van der Hoeven

Op 25 en 26 februari 1941 werd door inwoners van Amsterdam gestaakt tegen het wegvoeren van de Joodse bevolking. Het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein staat hiervoor symbool. De Februaristaking was het enige massale, openlijke protest in de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa. 

Kunstdocent Emma Slaats start de les op school met een introductie over lef. Durf jij je nek uit te steken? Op welke manier zijn de kinderen bezig met het thema moed, opkomen voor jezelf en anderen? Na de introductie over de Februaristaking gaan de kinderen met hun handen aan de slag, ze maken beelden van draad en tape. De kinderen verbeelden de stakers en zoeken zo via hun handen De Dokwerker in henzelf. Samen vormen de kleine dokwerkers een onverzettelijke groep.

De afsluitende les wordt gegeven door de School der Poëzie. Kinderen schrijven een gedicht over hun gedachten en gevoelens. Het is mogelijk om met de klas deel te nemen aan de jaarlijkse Poëzie Revue in de Oba en/ of aanwezig te zijn tijdens de Herdenking Februaristaking 1941.

Optioneel: een voorbereidend bezoek aan het Joods Museum. In het Joods Museum komen de kinderen in aanraking met Joodse cultuur en tradities, tevens bezoeken ze De Dokwerker en het Namenmonument.


Leeraspecten: geschiedenis / kritisch burgerschap / ruimtelijk vormgeven
Sluit aan bij: taalonderwijs / geschiedenis / mens & maatschappij / inlevingsvermogen