zoek op bouwgroep

Cultuureducatie 2018 – 2019

Met plezier presenteren wij het kunst- en cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School voor schooljaar 2018-2019. Een gevarieerd aanbod rond creativiteit en verbeelding. Leerlingen worden aangemoedigd om zichzelf te leren kennen, samen te werken met klasgenoten en nieuwe talenten te ontdekken. Samen bouwen aan jezelf, de klas, de wijk en de stad waarin je leeft.
Kunst is een krachtig middel om te leren. Cultuureducatie daagt uit!

Tot ziens op de rode loper!

Machtelt van Thiel – directeur
Wendeline Thole – projectleider
Olga Knetsch – projectcoördinator

De Rode Loper op School Programmaboekje schooljaar 2017-2018

 

Inschrijven

Op de profielpagina kunt u zich registreren en inschrijven op programma’s.
Hulp nodig? Neem contact op. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons het rooster toegestuurd.

In het schooljaar 2018-2019 besteden we in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek: Vriendschap

 

De Rode Loper op School: Kunst dichtbij

Het cultuureducatie-aanbod bestaat uit een Kunstmenu en kunstlessen op school. In het Kunstmenu komen de kinderen van jongs af aan in aanraking met bijzondere theatermakers, schrijvers, dansers, muzikanten, en kunstinstellingen in het stadsdeel. In de kunstlessen gaan de kinderen met kunstenaars aan de slag om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en iets unieks mee te maken.

Kerndoelen & leerlijnen
Kerndoelen  Bij elk programma staan kerndoelen, Die zijn gebaseerd op leerdoelen van MOCCA en SLO. Per kunstdiscipline zijn leerlijnen ontwikkeld.

• Leerkrachten
De programma’s zijn er op gericht dat leerkrachten ideeën opdoen en handreikingen krijgen voor verder vervolg in de klas. Daarnaast bieden de kunstlessen leerkrachten de gelegenheid de klas te observeren. Dat geeft een andere kijk op leerlingen en onvermoede talenten.

Ouders
Veel kunstlessen worden afgesloten met presentaties. Het geeft ouders zicht op de creatieve ontwikkeling van hun kind en draagt bij aan ouderparticipatie.

Talentontwikkeling
In de naschoolse cursussen van de TalentenTent (Dynamo) kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen. Dit zorgt voor samenhang tussen onderschoolse en naschoolse cultuureducatie.

Coaching & advies cultuureducatie
Wij ondersteunen scholen bij:
– vormgeven van cultuuronderwijs
– invulling geven aan het Basispakket
– formuleren van eigen, haalbare doelen
– draagvlak creëren in het team
– deskundigheidstrainingen

• Op maat
Naast ons vaste aanbod bieden wij de mogelijkheid voor kunstprogramma’s op maat. Neem contact met ons op.

• Speciaal Onderwijs
Ook voor het speciaal onderwijs bieden wij kunstlessen aan in de diverse disciplines. We beschikken over een ruim docentenbestand dat geschoold is in werken met deze doelgroep.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School wordt financieel ondersteund door Gemeente Amsterdam / AFK.