zoek op bouwgroep

Bouwen aan jezelf, de klas en de stad

Cultuureducatie 2017 – 2018

Met plezier presenteren wij u het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School voor schooljaar 2017-2018. Een aanbod waarin leerlingen worden aangemoedigd om zichzelf te leren kennen en samen te werken met hun klasgenoten. Samen bouwen aan henzelf, de klas, de wijk en de stad waarin ze leven.

Jezelf

Cultuureducatie daagt uit. Kinderen proberen nieuwe dingen uit. Ze ontdekken waar ze plezier in hebben en oefenen met wat ze moeilijk vinden. Buiten de gebaande paden leren denken en doen stimuleert vindingrijkheid. Door het ontwikkelen van vaardigheden groeit hun zelfvertrouwen. De leerlingen eigenen zich het gemaakte toe. Ze zijn trots op zichzelf.

De klas

Verbeelden, experimenteren, problemen oplossen, reflecteren en presenteren is leerzamer in groepsverband. Kinderen worden uitgedaagd zichzelf te laten zien en de ander te respecteren. Samenwerken met oog voor de ander doet een groot beroep op sociale vaardigheden.

De stad

De weg leren kennen in je eigen wijk. De stad van vroeger, van nu en hoe die in de toekomst kan worden. Amsterdam, de stad waar zoveel verschillende mensen samenleven en waar zoveel te zien, horen en beleven valt. Wat vinden kinderen belangrijk aan hun leefomgeving? Waarbij voelen ze zich prettig? Omgevingsgerichte lesprogramma’s dragen bij aan een historisch en hedendaags cultureel besef. Dit zorgt voor breed georiënteerde en authentieke Amsterdammers van de toekomst. Maak je stad!

Tot ziens op de rode loper!

Machtelt van Thiel & Wendeline Thole

De Rode Loper op School Programmaboekje schooljaar 2017-2018Inschrijven vóór 10 juli

Op de profielpagina kunt u zich registreren en inschrijven op programma’s.
Hulp nodig? Neem contact op. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons het rooster toegestuurd.

In het schooljaar 2017-2018 besteden we in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek: Gruwelijk eng!

De Rode Loper op School: Kunst dichtbij

Het cultuureducatie-aanbod bestaat uit een Kunstmenu en kunstlessen op school. In het Kunstmenu komen de kinderen van jongs af aan in aanraking met bijzondere theatermakers, schrijvers, dansers, muzikanten, en kunstinstellingen in het stadsdeel. In de kunstlessen gaan de kinderen met kunstenaars aan de slag om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en iets unieks mee te maken.

Kerndoelen & leerlijnen
Kerndoelen  Bij elk programma staan kerndoelen, Die zijn gebaseerd op leerdoelen van MOCCA en SLO. Per kunstdiscipline zijn leerlijnen ontwikkeld.

• Leerkrachten
De programma’s zijn er op gericht dat leerkrachten ideeën opdoen en handreikingen krijgen voor verder vervolg in de klas. Daarnaast bieden de kunstlessen leerkrachten de gelegenheid de klas te observeren. Dat geeft een andere kijk op leerlingen en onvermoede talenten.

Ouders
Veel kunstlessen worden afgesloten met presentaties. Het geeft ouders zicht op de creatieve ontwikkeling van hun kind en draagt bij aan ouderparticipatie.

Talentontwikkeling
In de naschoolse cursussen van de TalentenTent en Club Junior kunnen
de kinderen zich verder ontwikkelen. Dit zorgt voor samenhang tussen onderschoolse en naschoolse cultuureducatie.

Coaching & advies
Wij ondersteunen icc-ers bij:
– vormgeven van cultuuronderwijs
– invulling geven aan het Basispakket
– formuleren van eigen, haalbare doelen
– draagvlak creëren in het team
– deskundigheidstrainingen

• Op maat
Naast ons vaste aanbod bieden wij de mogelijkheid voor kunstprogramma’s op maat. Neem contact met ons op.

• Speciaal Onderwijs
Ook voor het speciaal onderwijs bieden wij kunstlessen aan in de diverse disciplines. We beschikken over een ruim docentenbestand dat geschoold is in werken met deze doelgroep.

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School wordt financieel ondersteund door Gemeente Amsterdam / AFK.