Wij zijn dans!

  • Diversiteit leren uitdrukken in dans
Wij zijn dans!

foto: kim merz

Hou je van breakdance of ben je meer van de hiphop? Vind je ballet heel mooi of ga je bij elk ritme meteen bewegen? Samen met dansdocent Anouk Kulaleen gaan de leerlingen uitzoeken wie zij zijn. Welk danstype hoort bij jou, welke dansstijl bij de ander? Al dansend leren kinderen diverse dansstijlen en culturele aspecten kennen. Door in verschillende dansopdrachten samen te werken, worden naast creativiteit en presentatievaardigheden ook sociale vaardigheden gestimuleerd. Overeenkomsten en verschillen worden tot één geheel gesmeed.

Elke les wordt opgebouwd met vaste elementen. De warming up en stretching, diverse dansopdrachten en het afsluitende deel waarin de kinderen een choreografie maken waarin alle stijlen gemixt worden. Tot slot is er in les 4 ruimte voor een presentatie.

Leeraspecten: identiteitsvorming / samenwerken / jezelf presenteren / diversiteit
Sluit aan bij: oriëntatie op jezelf en de wereld / kennis van culturen / bewegingsonderwijs