Wie niet weg is wordt gezien
De Dokwerker op school

  • Geschiedenis dichtbij brengen

foto’s: Marije van der Hoeven / The Klezmer Society

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Voor basisschoolkinderen is de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging lang geleden. Dit bijzondere project combineert de muziek-vertelvoorstelling Wie niet weg is wordt gezien met de beeldende kunstles De Dokwerker op School.

Wie niet weg is wordt gezien is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Ida Vos. De voorstelling van The Klezmer Society belicht het verhaal van de Jodenvervolging en de bevrijding vanuit de ogen van een naoorlogs jongetje, dat heel veel onbeantwoorde vragen over de oorlog heeft. Er is er veel mooie muziek bij deze voorstelling.

De Dokwerker op school gaat over het verzet tegen het wegvoeren van Joden en het opkomen voor de vrijheid van anderen. Kinderen krijgen informatie over de Februaristaking, de verschillende manieren waarop er gereageerd werd en de kracht van het verzet. Kinderen verplaatsen zich in stakers van toen en maken met kunstdocent Marije van der Hoeven ‘Dokwerkertjes’. Deze beelden van draad en tape vormen samen een onverzettelijke groep.

Leeraspecten: geschiedenis uit eigen stad / reflecteren op maatschappelijk thema / kritisch burgerschap / ruimtelijk vormgeven
Sluit aan bij: geschiedenis / mens & maatschappij / gelijk = gelijk