Werelddans

culturen verkennen via dans

  • diversiteit leren uitdrukken in dans

Foto: Kim Merz

Waar je ook gaat, overal op de wereld wordt gedanst. In Nederland dansten we vroeger op klompen, in Spanje op speciale flamencoschoenen. In Oostenrijk dansen ze de Weense wals, in Brazilië houden ze van de samba.

Dansdocent Anouk Kulaleen gaat samen met de leerlingen op reis door de wereld van de dans. Al dansend leren kinderen diverse stijlen en culturele aspecten kennen. Door in verschillende dansopdrachten samen te werken, worden naast creativiteit en presentatievaardigheden ook sociale vaardigheden gestimuleerd. De kinderen werken aan een choreografie, maar er is ook ruimte voor vrije expressie.

Elke les wordt opgebouwd met vaste elementen. De warming-up, diverse dansopdrachten en het afsluitende deel waarin de kinderen werken aan choreografieën. Tot slot is er in les 4 ruimte voor een presentatie aan ouders of medeleerlingen.

Leeraspecten: plezier in beweging / samenwerken / jezelf presenteren aan anderen / lichaam & geest
Sluit aan bij: oriëntatie op jezelf en de wereld / kennis van culturen / bewegingsonderwijs