Thuis in Amsterdam

  • Fotograferen en reflecteren
Thuis in Amsterdam

foto: yuna hofland

Je thuis voelen in je buurt, hoe is dat voor kinderen? Welke plekken zijn belangrijk? Het voetbalpleintje, het park, de stoep, of bij het water… Wat zijn voor hen spannende, grappige of juist onveilige plekken? Door ze te fotograferen werken de kinderen aan een subjectieve plattegrond van plekken in hun buurt.

In de eerste les leren de kinderen de basis van fotografie van fotografe Marije van der Hoeven, zoals fotograferen vanuit verschillende perspectieven. Op een werkblad noteren ze hun top drie van hun buurt. Na schooltijd gaan ze met een camera van De Rode Loper op School zelfstandig op pad en leggen hun plek vanuit verschillende hoeken vast. In de tweede les worden de geprinte foto’s gezamenlijk bekeken en met een uitleg erbij opgeplakt. Dan is het klaar voor een expositie in school. Zo leren de kinderen nieuwe plekken kennen in hun buurt en voelen zij zich nog meer thuis in onze stad.

Leeraspecten: beeldbeschouwing / fotografische technieken / verbeeldingskracht / taalvaardigheid / samenwerken
Sluit aan bij: oriëntatie op jezelf en de wereld / omgevingsonderwijs