Museum Tot Zover

bezoek arboretum of museum

  • leren over verlies en vergankelijkheid

foto's: Sarah Enoch, de rode loper op school

A De kringloop van de natuur
De dood en natuur horen bij elkaar. Dat dood niet alleen maar eng of naar is, maar ook iets is wat bij het leven hoort ervaren de leerlingen bij Museum Tot Zover. Ze bezoeken het museum en het arboretum op De Nieuwe Ooster. Dit bijzondere bomenpark heeft 1000 verschillende boomsoorten. Kinderen gaan met een gids op pad en leren over de vergankelijkheid van de natuur en het leven. In het museum wordt dieper ingegaan op de verschillende manieren van begraven worden, waarbij de natuur ook een belangrijke rol speelt.

B Herinner(d)ingen
Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over wie we zijn, onze afkomst en de tijd waarin we leven. Om de dood op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken heeft Museum Tot Zover wisselende exposities en laten ze ook kinderen op een interactieve en aansprekende manier kennis maken met rouwrituelen in verschillende culturen en begrippen als afscheid en herdenken. Na het museumbezoek gaan de kinderen vervolgens in de klas met kunstdocent Sarah Enoch in een verwerkingsles hun eigen herinneringsobject maken.

Leeraspecten: natuuronderwijs / museumbezoek / inlevingsvermogen / verbeeldingskracht
Sluit aan bij: mens en maatschappij / leerlijn beeldend / kleur- en materiaaluitdrukking