Indianen – Amazone vrienden

  • Kennismaken met de cultuur van Indianen
Indianen - Amazone vrienden

foto: Artisjokmobiel

In deze lessenreeks verdiepen beeldend kunstenaars Michaela Rademaker en Servaas Huygen zich met de leerlingen in de wereld van de Indianen. Hoe anders is het leven van de Amazone Indianen in Brazilië dan ons leven hier? Hoe begint hun dag? Wat zijn hun rituelen?

De kinderen leren over de bijzondere samenlevingsvorm van de Kayapo-indianen, waarbij de familie- en vriendschapsbanden en het respect en de zorg voor elkaar van groot belang zijn. Ook komt het leefgebied aan bod; ligging, klimaat, de Amazone rivier, flora en fauna.

Vervolgens gaan de leerlingen hoofdtooien maken. Ze zetten een eenvoudig weefgetouw op en weven een tooi met vlas en kleurig katoendraad. Aan het einde van de lessen maken de leerlingen een fotoportret en presenteren ze hun creaties aan de klas

Leeraspecten: weeftechnieken / ontwikkeling fijne motoriek/ leren over een andere cultuur
Sluit aan bij: mens en maatschappij / leerlijn beeldend / aardrijkskunde / textiele vormgeving