Improvisatiespel

  • Verdieping in improvisatietechniek
Improvisatiespel

foto: Ger Casparie

A] Commedia Empatico voor 5-6
Aan de hand van personages uit Commedia dell’arte ontwikkelen de kinderen inzicht in allerlei gedragingen, dat van henzelf in het bijzonder. Samen met dramadocenten Ger Casparie en Roos Dros kunnen ze uitproberen hoe het is om stoer, lief, verlegen, saai of luidruchtig te zijn. In overleg met de leerkracht kan er gewerkt worden aan thema’s die in de groep spelen, met als doel versterking van sociale vaardigheden en groepsdynamiek.

B] De Razende Reporter voor 7-8
Op de redactie van ‘De Razende Reporter’ is het nooit saai. Je kan zomaar naar alle hoeken van de wereld worden gestuurd om verslag te doen. Als razende reporter moet je dus goed kunnen improviseren. Denken en doen op hetzelfde moment. Het gaat over accepteren van elkaars ideeën en hier iets van jezelf aan toevoegen. De leerlingen gaan ‘nieuws items’ improviseren die in les 4 worden gefilmd voor een green screen. De laatste les kijken de leerlingen terug op wat ze geleerd hebben én naar de filmpjes.

Leeraspecten: leren improviseren / uitbeelden van en reflecteren op houding en gedrag / stimuleren van sociale vaardigheden
Sluit aan bij: mens & maatschappij / de vreedzame school / gelijk=gelijk