Gi-ga-groen… in een museum

en bezoek aan een arboretum

  • leren kijken naar kunst en natuur

Foto's: Herman de Vries / Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover

Kunst en natuur, dat is een mooie combinatie. Kinderen gaan op excursie naar museum Tot Zover en bezoeken het arboretum op De Nieuwe Ooster. In dit bijzondere bomenpark met alleen al 38 verschillende eiken is in 2022 de 1000ste boomsoort geplant.

Tijdens het bezoek wordt de groep in tweeën gesplitst. Een deel gaat met de gids op pad en leert van alles over het arboretum. Ze bekijken de zakdoekjesboom, de zwepenboom en de doodsbeenderenboom. Welke bomen verliezen blad en welke blijven altijd groen?

De andere helft maakt in museum Tot Zover kennis met het werk van kunstenaar Herman de Vries. Hij stelt zijn kunstwerken samen uit gevonden materialen. Voor De Vries is de natuur kunst. Hij laat de schoonheid van vergankelijkheid zien. Met materiaal uit de natuur gaan de kinderen in de stijl van de kunstenaar aan de slag. Ze rangschikken stenen, takken, bladeren en gedroogde bloemen en maken zo een materialenschilderij. Dan volgt de groepswissel tussen museum en arboretum.
Een giga-groene ervaring op een bijzondere plek!


Leeraspecten: natuuronderwijs / verbeeldingskracht / ordenen & rangschikken
Sluit aan bij: kijk- en luistervaardigheid / oriëntatie op jezelf en de wereld / leerlijn beeldend