Een huis voor Harry

  • Kinderen ontdekken hun eigen bewegingstaal
Een huis voor Harry

foto/illustratie: De Rode Loper op School / uit: Een huis voor Harry, Leo Timmers

Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat hij mee naar buiten. Dan verdwaalt hij in de stad. Harry rent van links naar rechts, kriskras door de straten. Het verkeer raast voorbij. Hij kijkt op tegen scheve huizen. Torens, minaretten en wolkenkrabbers kijken op hem neer. Harry zoekt beschutting in het park, kruipt weg achter een standbeeld. Maar alles komt ’s nachts tot leven. In de bomen is geen plaats, daar krijsen de parkieten.

Op zoek naar zijn veilige huis komt hij onderweg allerlei andere straatdieren tegen. De stad slaapt nooit. Intussen zoekt Harry de weg naar huis. Zou de plattegrond hem helpen? Hoe kun je de plekken onthouden waar je bent geweest? In vier lessen dwalen de kinderen met dansdocent Tineke Veenhof door de stad. Ze leren hoe ze het verhaal kunnen uitdrukken in beweging. Hé, daar fladdert Vera, weet zij de weg?…
De vierde les is een openbare les en presentatie voor de
ouders.

Leeraspecten: fantasieontwikkeling / jezelf uitdrukken in dans en beweging / jezelf presenteren aan anderen
Sluit aan bij: natuur en omgeving / bewegingsonderwijs