Dierbare doosjes

  • Leren over vriendschap, rituelen en herinneringen koesteren
Dierbare Doosjes

foto’s: Petra Veenstra, Machtelt van Thiel

Kinderen houden van dieren. Ze hebben er vaak een innige vriendschap mee. Daarom is het best heftig als een dier sterft. Ook een dood vogeltje op straat is zielig. En wat te denken van dieren die met uitsterven zijn bedreigd?

In de eerste les bezoeken de kinderen de expositie De Laatste Aai bij Museum Tot Zover. Dit is een kunsttentoonstelling over de dood en het gedenken van een geliefd dier. Ook maken ze een korte dierensafari over begraafplaats De Nieuwe Ooster. Een leuke en luchtige manier om kinderen vertrouwd te maken met sterfelijkheid.

In les 2 en 3 gaat kunstdocent Petra Veenstra met de kinderen verder over afscheid nemen van dieren. Wat is voor jou een bijzonder dier? En waarom? Als het beestje dood is, hoe
zou jij het dan willen herinneren? De kinderen ontwerpen een monumentje ter herinnering aan hun geliefde dier. Ze doen dat met een doosje en allerlei materialen. Want in een doosje bewaar je mooie dingen. Speciaal voor dat ene dier.

Leeraspecten: inlevingsvermogen / reflecteren op sociaal emotioneel thema / emoties verbeelden / kleur- en materiaaluitdrukking
Sluit aan bij: dier & maatschappij / identiteitsvorming / leerlijn beeldend