De klas maakt een film

  • Experimenteren met animatie

foto: Ellenoor Bakker

Met stop-motion maak je filmpjes door heel snel foto’s achter
elkaar te laten zien. Op deze manier laat je een puntenslijper, een etui of zelfs een plant bewegen! Overal kun je een
verhaal van maken. Dit werkt voor kinderen enorm prikkelend
en uitnodigend om korte verhaaltjes te verbeelden.

In de eerste les gaan de kinderen met kunstdocenten van Nur Limonade aan de slag met allerlei voorwerpen uit de klas.
De voorwerpen komen tot leven in een zelfbedacht verhaal.
In les 2 en 3 maken de leerlingen figuurtjes uit klei, die een
hoofdrol gaan spelen in de film. Elke les ontdekken ze nieuwe
mogelijkheden, die direct ingezet kunnen worden. Het resultaat is meteen zichtbaar, dus de kinderen zien direct wat wel
en wat niet werkt.

Aan het einde van de lessen hebben de kinderen met elkaar
een echte animatiefilm gemaakt!

Leeraspecten: beelddenken / verhalen en gebeurtenissen verzinnen / verbeeldingskracht / filmen en monteren
Sluit aan bij: digitale vaardigheden / onderzoekend en ontwerpend leren / samenwerken