De Dokwerker – Februaristaking 1941

beelden maken en gedichten schrijven

  • geschiedenis dichtbij brengen

De Dokwerker op School

Op 25 en 26 februari 1941 werd door inwoners van Amsterdam gestaakt tegen het wegvoeren van de Joodse bevolking. Het monument De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein staat hiervoor symbool. De Februaristaking was het enige massale, openlijke protest in de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa.

Kunstdocent Marije van der Hoeven start met een filmpje waarin een staakster van toen vertelt over het in opstand komen tegen de Duitse bezetters. Het hele naaiatelier waar ze werkte, liep leeg. Iedereen ging de straat op. De staking breidde zich als een olievlek uit over de stad en andere plaatsen.

Je hebt lef nodig om je nek te durven uitsteken. Hoe zien kinderen dat? Hoe zijn zij bezig met thema’s als moed verzamelen en opkomen voor jezelf en anderen? De kinderen maken beelden van draad en tape, die samen een onverzettelijke groep vormen. Met dichter Jos van Hest schrijven ze er een gedicht bij. Dat wordt een presentatie, een ode aan De Dokwerker en aan de dokwerker in henzelf.

Leeraspecten: geschiedenis uit eigen stad / reflecteren op maatschappelijk thema / kritisch burgerschap / ruimtelijk vormgeven / gedicht schrijven
Sluit aan bij: taalonderwijs / geschiedenis / mens & maatschappij / gelijk = gelijk