De Botenbouwers

  • Stimuleren van technische vaardigheden en ruimtelijk ontwerpen
De Botenbouwers

foto: Lobke Zwier

Amsterdam Oost is omgeven door water. Er liggen woonboten, er varen schepen en sloepen, hier en daar is een vlot te zien. Ook drijven er spullen in het water. Hoe komt het dat het ene materiaal drijft en het andere niet? In drie lessen gaan de leerlingen met kunstdocent Lobke Zwier het thema drijven onderzoeken. Maakt het uit hoe zwaar iets is of welke vorm het heeft? Ze leren over de wetten uit de natuurkunde, over drijven of zinken.

Nu is het handig als iets kan blijven drijven, maar het is nog handiger als iets zich ook kan verplaatsen. Denk maar aan zaden die drijven op het water. En wat heeft de mens allemaal bedacht om een boot vooruit te laten gaan? Tijd voor het echte werk. De leerlingen bouwen van afvalmateriaal een fantasieboot die kan drijven en zich kan verplaatsen. Na het bouwen moet dat natuurlijk goed worden getest!

Leeraspecten: onderzoekend en ontwerpend leren / materiaal experiment / ruimtelijke constructies / verbindingstechnieken / samenwerken
Sluit aan bij: natuur & techniek / thema drijven of zinken / recycling