Comenius en Het vrolijke leren

Comenius

foto: De Rode Loper op School

Onderwijsvernieuwer en filosoof Comenius (1592-1670)
schreef de allereerste Kinderencyclopedie, de Orbis Pictus.
Een boek met tekeningen bij de tekst: dé gouden combinatie
om echt plezier te krijgen in het leren.

Kunstdocent Marije van der Hoeven gaat met de leerlingen
een encyclopedie maken. In les 1 bepalen de kinderen
over welke onderwerpen in de buurt ze meer willen weten.
Bijvoorbeeld over de brandweerkazerne of hoe een opticien
kan zien of je een bril nodig hebt. In tweetallen schrijven ze
vragen op en oefenen ze hoe je iemand interviewt.

Daarna krijgen ze in groepjes uitleg over de camera. Ieder
tweetal krijgt na schooltijd een camera mee. Tussen les 1 en 2
worden de camera’s opgehaald en de foto’s geprint.
In les 2 maken de ‘journalisten’ een encyclopedie pagina van
de foto’s en geven ze tekst en uitleg.
Wat weten we nu meer dan Comenius? Op het digibord kijken
we samen naar onze hedendaagse Orbis Pictus.

Leeraspecten: beeldbeschouwing / fotografische technieken / interviewtechniek / samenwerken / taalvaardigheid
Sluit aan bij: mens en maatschappij / identiteitsvorming / burgerschap