Carnaval van de Dieren

dansen bij een muziekverhaal

  • kinderen ontdekken hun eigen bewegingstaal

Foto: De Rode Loper op School

Op een dag ontdekken twee kinderen achter een boekenplank een deur naar een magische wereld. Een wereld waar alle dieren praten, dansen en zingen. Ze worden begroet door een vorstelijke leeuw, vragen de weg aan een eeuwenoude schildpad en paraderen mee in een stoet reusachtige olifanten.

N.a.v. het prentenboek Carnaval der Dieren dansen de kinderen met dansdocent Tineke Veenhof het wereldberoemde muziekverhaal. Je hoort bij ieder dier een fragment, afkomstig uit het muziekstuk van Camille Saint-Saëns.

Wow, wat zijn de zwanen mooi wit! Ze glijden gracieus door het water. De vogels ontsnappen kwetterend uit hun kooi. En de grappige dierenfossielen dansen met hun botjes. Kun jij het ritme meeslaan?

Elke rol heeft een ander kostuum. De kinderen leven zich in en gaan zo op een magische, muzikale reis. Het Carnaval van de Dieren komt tot leven. De vierde les is een dansvoorstelling voor de ouders.


Leeraspecten: jezelf uitdrukken in dans en beweging / fantasieontwikkeling / jezelf presenteren
Sluit aan bij: bewegingsonderwijs / leerlijn dans / leerlijn muziek