Alles uit de kast

  • Stimuleren van de fantasie
Alles uit de kast

foto: marije van der hoeven

De les begint met een warming-up, daarna gaat theaterdocent Katelijne Coster theateroefeningen doen en leren de kinderen spelenderwijs spiegelen, tableaus maken, bewegen in slow motion, toneel vechten, transformeren en nog meer speltechnieken.

Aan de hand van personages uit verhalen, sprookjes en karakters uit de leefwereld van kinderen bedenken ze in groepjes een verhaal. Ze verdelen onderling de rollen en daarna presenteren ze zich aan elkaar. Er wordt gewerkt met rekwisieten en muziek. Soms worden de kleine scènes echt even de werkelijkheid. En kun je met je groepje verdwijnen in je zelfgemaakte wereld.

Alles wordt uit de kast gehaald. Fantasie en het vermogen tot improviseren staan voorop. Dat kan alleen in een veilige omgeving. In overleg met de leerkracht kan er gewerkt worden aan thema’s die in de groep spelen, met als doel versterking van sociale vaardigheden en groepsdynamiek.

Leeraspecten: leren improviseren / (h)erkennen van emoties / inlevingsvermogen / stimuleren van sociale vaardigheden
Sluit aan bij: mens & maatschappij / gelijk=gelijk