De Rode Loper op School zoekt bestuursleden

Vacatures voor een onbetaalde functie| Plaats: Amsterdam | Tijdsbelasting: 2 a 3 vergaderingen per jaar | Sluitingsdatum 30 juni 2023.

De Rode Loper op School  
De Stichting Cultuureducatie De Rode Loper op School heeft als doel om de cultuureducatie in het basis onderwijs te stimuleren en de betrokkenheid tussen kunstenaars, ouders,  culturele instellingen en het onderwijs te bevorderen, met name in Amsterdam Oost.

De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie onder het motto: ‘Kunst dichtbij’. Naast dit regulier programma-aanbod voor scholen biedt De Rode Loper op School ook programma’s op maat en initieert ze bijzondere projecten als bijvoorbeeld de KinderKunstBiënnale (2021). Ieder jaar maken meer dan 15.000 kinderen van ongeveer 20 scholen (waarvan 13 met een bovengemiddelde aan kansarme scholen) gebruik van de programma’s die De Rode Loper op School aanbiedt.

Kunstdisciplines (beeldende vorming, cultureel erfgoed, muziek, film, fotografie, taalkunst, dans, theater en drama) en kerndoelen ontmoeten elkaar, doordat verbindingen gelegd worden tussen de kunsten en het onderwijscurriculum. Van kennismaken en inspireren naar onderzoeken en verdiepen. Het aanbod van De Rode Loper op School karakteriseert zich als: aantrekkelijk, verrassend, prikkelend en kwalitatief hoogwaardig. Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De organisatie

De organisatie bestaat uit vier (parttime) personen, waarvan een directeur, twee projectcoördinatoren en een planner/secretariaatsmedewerker. De betaling is conform de cao-cultuureducatie.  Ze ontvangt een meerjarige subsidie van de Gemeente Amsterdam (AFK) en is ANBI geregistreerd. De stichting kent een bestuursmodel met een directeur. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de organisatie en in praktijk klankbord voor de directeur met een adviserende functie.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen en een trainee van ATANA. De wens is het bestuur dit jaar uit te breiden tot vijf personen, zodat het jaar erop twee bestuursleden kunnen aftreden omdat hun termijnen aflopen.

Gezocht: twee leden van bestuur

We zoeken:
-mensen met affiniteit tot de doelstelling en werkzaamheden van de stichting:
-met relevante kennis/ ervaring / netwerk in een (of meer) van de volgende gebieden: (basis)onderwijs, kunsteducatie, werkgeverschap, financiën, gemeente Amsterdam (Oost)
-die mee willen denken in de lange termijn plannen en imago van de stichting
-voor wie integriteit, onafhankelijkheid en  verantwoordelijkheidsgevoel vanzelfsprekend zijn
-die beschikken over goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. Wij vinden diversiteit en een inclusieve cultuur binnen ons werk belangrijk. Voor een diverse samenstelling van ons team zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten jonger dan 45 jaar en/of met een biculturele achtergrond.

Solliciteren

Wij ontvangen uw brief met korte motivatie en CV graag uiterlijk 30 juni 2023, ter attentie van Wendeline Thole.

Contactgegevens:

Meer informatie neem contact op met Wendeline Thole :

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.