zoek op bouwgroep

Samenwerking

De Rode Loper op School werkt samen met een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in Amsterdam-Oost.

 

Lees hieronder reacties van scholen op de samenwerking met De Rode Loper op School.

 

St. Lidwinaschool:

We werken graag samen met De Rode Loper op School om onze visie te realiseren. Hun expertise en projecten zijn onmisbaar voor onze school. Zij bieden kwaliteit, combineren disciplines en halen kunst dichterbij, werken samen met kunstenaars uit de buurt.
Samen met hen zoeken we ieder jaar naar een programma dat aansluiting biedt bij de zaakvakken en onze thema’s binnen de groepen. Daarnaast kijken we samen naar competenties (leerdoelen) voor kinderen door alle kunstdisciplines heen. Extra pluspunten zijn dat ze onze leerkrachten enthousiasmeren en hen de gelegenheid geven om de klas te observeren. Leerkrachten kunnen er verder mee. Daarnaast vinden wij het een grote meerwaarde dat ze naast hun projecten ook in staat zijn om op maat te leveren.
De Rode Loper op school maakt het verschil voor de kinderen van de Lidwinaschool!

Flevoparkschool:

We kunnen vertrouwen op een goede inhoudelijke kwaliteit bij De Rode Loper op School, en ook de kunstenaars hebben een goede didactische kwaliteit.
Met een vraag op gebied van cultuureducatie kunnen we direct bij De Rode Loper op School terecht, zo nodig kan via hen nog iets geregeld worden waar anders een gat zou vallen.
De Rode Loper op school heeft ook een belangrijke functie voor de wijk, doordat ze projecten van de kinderen laten zien aan de buurt, bijvoorbeeld in de etalages van de Hema. Kinderen die op die manier hun eigen werk terug zien, vergeten dit de rest van hun leven niet meer. Het sterkt ze in hun vertrouwen, in eigen creatieve kunnen. En de vaardigheden die ze binnen het project geleerd hebben, zullen ze ook bijblijven.

Aldoende:

Reeds gedurende vele jaren nemen wij met groot enthousiasme projecten van uiteenlopende aard bij De Rode Loper op School af. De continue hoge kwaliteit en professionaliteit van de kunstenaars, alsmede de afstemming op de behoeften van de school op het gebied van cultuureducatie, maakt De Rode Loper op School een waardevolle partner. Het aanbod van cultuureducatieve projecten in Amsterdam is dermate groot, dat de door De Rode Loper op School gemaakte voorselectie en de deskundigheid die daarbij gemoeid is, voor ons van doorslaggevend belang is voor de keuze met De Rode Loper op School samen te werken.
Elk jaar vindt verfijning en aanpassing van de programma’s plaats, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen zoals de invoering van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. We hopen de samenwerking nog lang te mogen continueren.

De Dapper:

De Rode Loper op School heeft zich als stichting in Amsterdam Oost genesteld en zorgt er al 14 jaar voor dat kunsteducatie in Oost gestalte krijgt. Zij vormen de schakel tussen het kunstaanbod en de gebruikers. Deze schakelfunctie is voor de scholen onmisbaar. Zij schiften het aanbod, kijken welk aanbod echt geschikt is, evalueren de uitgevoerde programma’s en zorgen dat het aanbod afgestemd wordt op de vraag. Zij hebben kennis van wat er op de scholen leeft en wat wel al dan niet werkt. Dit alles resulteert in een overzichtelijk aanbod in een boekje.

 

De Rode Loper op School werkt samen met: